Thông Báo-News & Events

 
         

Ghi danh lớp Giáo lý, Thiếu Nhi, Việt Ngữ - Niên khóa 2015-2016

posted Mar 23, 2015, 1:01 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 23, 2015, 1:02 PM ]       - Các em trong lớp Giáo lý sẽ đem đơn về cho phụ Huynh ghi danh khoảng vào April 26, 2015

       - Những ngày ghi danh cho lớp GL,TN, VN sau Thánh lễ 8:00 am & 11:30 am tại văn phòng Giáo lý:

                    May  3, 10, 17

          

High School Scholarship form

posted Mar 23, 2015, 12:55 PM by hvmcc admin       Các em ra trường trung học năm nay có thể lên website hvmcc.org để lấy form.

     Ngày hạn chót nộp đơn - April 26, 2015

Giải tội Mùa chay - Lenten confession

posted Mar 10, 2015, 2:24 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 22, 2015, 4:28 PM ]


      
       @ Đức ông ngồi toà vào những ngày/giờ sau đây:
            
                - Tuesday - March 31, 2015   :    5:00 pm - 6:00 pm
                - Wednesday - April 1, 2015   :    5:00 pm - 6:00 pm
                - Thursday - April 2, 2015       :    5:00 pm - 6:00 pm
                - Friday - April 3, 2015            :    5:30 pm - 7:00 pm
                - Saturday - April 4, 2015  - Không ngồi tòa, chuẩn bị thánh lễ vọng Phục sinh

Chương trình tuần thánh - Lenten Holy Week 2015

posted Dec 17, 2014, 6:46 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 10, 2015, 2:14 PM ]           

          @-Chúa nhật thương khó (Lễ lá): March 29, 2015  -


                    Thứ Bảy, March 28, 2015 - Thánh lễ & làm phép lá lúc 6:30 pm như thường lệ

                    Chúa Nhật, March 29, 2015 - Thánh lễ 8:00 am như thường lệ, có làm phép lá

                                                                    Rước lá chung quang thánh đường trước lễ 11:30 am


           


            @-THỨ HAI TUẦN THÁNH:  March 30, 2015

                                    -Thánh lễ lúc 6:30 pm như thường lệ            @-THỨ BA TUẦN THÁNH:  March 31, 2015

                                    -Lễ truyền dầu lúc 10:30am tại Thánh đường St. Vincent De Paul

                                        Địa chỉ:  9500 Neenah Ave. Austin, TX

                               -Thánh lễ tại Giáo xứ lúc 6:30 pm như thường lệ


    

            @-THỨ TƯ TUẦN THÁNH:  April 1, 2015

                                    -Đàng Thánh giá:  6:00 pm

                                - Thánh lễ lúc 6:30 pm như thường lệ            @-THỨ NĂM TUẦN THÁNH: April 2, 2015

                                    -Thánh lễ & Rửa chân lúc 7:00 pm

                                -Chầu đền tạ chung sau thánh lễ

                                -Tiếp tục chầu tại nhà nguyện (Nhóm Thánh Linh phụ trách)


            @-THỨ SÁU TUẦN THÁNH:  April 3, 2015 (Hôm nay không có thánh lễ)

                                    -Ngắm đứng & Dâng hạt: 6:00 pm - 8:00 pm

                                -Nghi thức thứ sáu tuần thánh:  8:15 pm

                                -Hôn chân sau nghi thức & rước lễ

                                    


            @-THỨ BẢY TUẦN THÁNH:  April 4, 2015

                                    -Đàng Thánh Giá:  7:30 pm

                                    -Nghi thức & Thánh Lễ vọng Phục sinh:  8:30pm


            @- CHÚA NHẬT PHỤC SINH:  April 5, 2015

                                    -Thánh lễ:  10:00 am (Hôm nay chỉ có một Thánh lễ)

                                    -Tiệc trà mừng Chúa phục sinh sau Thánh Lễ tại Hội Trường


                (Phát trứng thỏ cho các em nhỏ, nhớ mang theo giỏ sau lễ 10:00 am
           


     

First Communion retreat & mass

posted Dec 15, 2014, 1:41 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 2, 2015, 1:38 PM ]


    

Chương Trình Tĩnh Tâm và Xưng Tội

  Lớp Xưng tội rước lễ lần đầu

       Saturday - May 2, 2015

           1:00 pm – 6:00 pm

 

 

1)  Tập họp tại Hội Trường lúc 1:00 pm

 • Tĩnh Tâm

 • Xưng Tội và activities cho các em

 • Thực tập nghi thức (bên nhà thờ)

   

  2)  Giáo xứ lo Veils (các em gái) và ties/arm bows (các em trai).  Xin phụ huynh lấy về cho các em.

   

  3)  Các em cần mặc quần áo đàng hoàng(nhưng không phải quần áo cho ngày Chúa nhật) vì có tĩnh tâm.

   

  4)  Nhóm phụ huynh lo thức ăn nhẹ cho các em

   

  5)  Mỗi em đóng $100 để lo cho buổi tiệc, qùa và các thứ khác.  Gia đình nào có 2 em xưng tội   rước lễ lần đầu thì chỉ đóng $150 mà thôi.

   

   

   


 •  

   Thánh lễ cho Lớp XTRLLĐ

  Sunday - May 3, 2015

   

   

  Đồng phục cho Thánh l

   

 • Girls – áo đầm trắng (white dress), giày trắng hoặc đen tùy sở thích  - tự mua
 • Boys – quần tây xanh hoặc đen (blue/black dress pants) và áo trắng tay dài  - tự mua

            NO BLUE JEANS

 

 

 

 

1)  Chụp hình:  lúc 10:00 am (trước thánh l 11:30) và đưa chứng chỉ cho phụ huynh
                       

            Các phụ huynh cần bàn lại phần dưới:  

                                1 DVD – 1 tấm hình gia đình (5x7)– 1 tấm hình riêng em(5x7)

                                1 tấm hình chung lớp XTRLLĐ

 

 

Untitled

posted Dec 6, 2014, 9:03 AM by HK Ninh   [ updated Mar 2, 2015, 1:39 PM by hvmcc admin ]   

Baptism for the month of April 2015

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 22, 2015, 4:29 PM ]             Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) - April 9, 2015 -  from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - April 19, 2015  after 11:30 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***

Ngày nghỉ của lớp Giáo Lý, Thiếu Nhi & Việt ngữ -niên khóa 2014-2015

posted Mar 11, 2014, 1:00 PM by hvmcc admin   [ updated Mar 22, 2015, 4:31 PM ]

      
      Những ngày lễ nghỉ của lớp Giáo lý & Thiếu nhi  (No school days for Giáo lý & Thiếu nhi)

          
           
            - April 5, 2015              - Easter

    ****Last day of Giáo lý & sinh hoạt Thiếu nhi **** - May 17, 2015
     Những ngày nghỉ của lớp Việt ngữ ở dưới  (No school days for Việt ngữ class)

              
            - April 4, 2015            - Easter

    ****Last day of lớp Việt ngữ **** - May 16, 2015

         

Xưng tội rước lễ lần đầu (Giáo lý lớp 3A & 3B) - First Holy Communion retreat/mass 2015

posted Feb 16, 2014, 3:06 PM by hvmcc admin   [ updated Jan 26, 2015, 12:09 PM ]

 
                      May 2, 2015  - Saturday - First Holy Communion retreat       
                    May 3, 2015 -  Sunday - First Holy Communion mass


      ***Thầy cô giáo lý lớp 3A  -  Nguyễn Duy Giáo,  Nguyễn Nguyệt, Mai Hà Nhi **
  
      ***Thầy cô giáo lý lớp 3B -  Võ Phước ,  Đinh Kathy , Phạm Thiên Kim ***


No Confirmation mass for the class of 2015

posted Oct 16, 2013, 8:34 AM by hvmcc admin   [ updated Oct 20, 2014, 12:24 PM ]

 
        There will not be any confirmation at our church for end of 2015 school year.

       Confirmation is held every 2 years.1-10 of 36