Thông Báo-News & Events

 
         

Thêm sức 2016 - Confirmation class of 2016 (Giáo lý lớp 9 & 10)

posted Sep 1, 2015, 1:55 PM by hvmcc admin   [ updated Dec 20, 2015, 8:18 PM ]         Ngày Thêm sức -April 24, 2016 - Chúa nhật - Thánh lễ 11:30 am

     Confirmation mass - April 24, 2016 - Sunday mass at 11:30 am

Xưng tội rước lễ lần đầu (XTRLLD) 2016 - First Communion 2016 (giáo lý lớp 3a & 3b)

posted Sep 1, 2015, 1:53 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 10, 2015, 6:01 AM ]


          
        Ngày tĩnh tâm và xưng tội cho các em -  Thứ bảy - May 14, 2016  - 1:00  pm - 6:00 pm

        First Communion retreat and confession - Saturday - May 14, 2016 - 1:00 pm - 6:00 pm

                                                           ******************************

        Ngày XTRLLĐ - May 15, 2016 - Chúa nhật 11:30 am

        First communion mass - May 15, 2016 - Sunday at 11:30 am


        Bố mẹ và con cái phải có mặt tại nhà thờ lúc 10:00 am sáng Chúa nhật để chụp hình theo số thứ tự -Parents and child must be at church by 10:00 am for picture taking by number order.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân - Marriage preparation class - 2016

posted Jun 19, 2015, 8:40 AM by hvmcc admin   [ updated Jan 8, 2016, 9:44 AM ]


      February 26 - 28, 2016 -  (Friday-Sunday) - Chỉ có một lần trong năm
                                 

     
 Lớp này sẽ bắt đầu vào chiều thứ Sáu lúc 6:30 chiều đến trưa 1:30 chiều Chúa nhật  -  Chi tiết của chương trình sẽ cho biết sau. 

     
      Đôi trẻ nào muốn bước đến hôn nhân mà chưa học lớp thì xin điền phiếu ở cuối nhà thờ rồi đưa lại văn phòng giáo xứ hoặc đưa cho Thầy Hòa.

      Lệ phí là $100 cho mỗi người và $200 cho một cặp.

      
CHƯƠNG TRÌNH LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN, KHÓA 2016
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Austin, Texas
Ngày 26-28 tháng hai, 2016
(Tentative schedule - Marriage class preparation 2016)
 
Thứ Sáu:  26-02-2016
·         6:00-7:15 PM   Thông báo chương trình tổng qúat và điều lệ khóa học- Thầy Mai Thế Hòa
·         7:15-9:00PM    Bài 1 [Cha Lê-Minh Phạm]
·         Bí tích hôn phối
·         Điều luật giáo hội.
·         Điều cần thiết để chuẩn bị hôn nhân
Thứ Bẩy:  27-02-2016
·         8:30AM-9:00AM         Gặp gỡ và ăn sáng
·         9:00AM-10:30AM       Thế nào là một người chồng và người cha Kitô hữu tốt [anh Hòang Bình]
·         10:30AM-10:45AM     Nghỉ giải lao.
·         10:45AM-12:15PM      Người vợ và người mẹ Kitô hữu tốt.  [Chị Trâm và chị Trúc-Lâm]
·         12:15PM-1:15PM        Ăn trưa /Chụp hình lưu niệm
·         1:15PM-2:45PM          Nghĩa vợ chồng, đời sống tình dục, và điều hoà sinh sản-C Hoàng Dung
·         2:45PM-3:00PM          Nghỉ giải lao
·         3:00PM-4:15PM          Kinh tế gia đình [a. Trác-Quân & c. Trúc-Lâm]
·         4:15PM-4:30PM          Nghỉ giải lao
·         4:30PM-6:00PM          Cẩm nang để giải quyết khó khăn trong gia đình [a Phạm Cường & Trâm]
Chủ Nhật: 28-02-2016
·         8:00-9:15AM               Tham dự thánh lễ chung
·         9:15-9:45AM               Ăn sáng
·         9:45-10:30AM             Cầu nguyện trong gia đình- Sơ Ane
·         10:30-12:30PM                        Hội thảo: 
o   Bà Tuyết,
o   AC Hoàng Hải & Dung,
o   A. Đinh Hùng,
o   A.C Cường & Trâm 
o   AC Cường Trang
·         12:30PM-1:30PM        Ăn trưa, phát chứng chỉ và đúc kết.Ngày nghỉ của các lớp Giáo lý và Thiếu nhi - Holidays for Giáo lý & TN 2015-2016

posted Mar 23, 2015, 1:01 PM by hvmcc admin   [ updated Jan 6, 2016, 11:27 AM ]          
       February 7, 2016 - Vietnamese New Year (Tết)

       March 13, 2016 - Spring break

       March 27, 2016 - Easter break
   
      
      

          

Baptism for the month of February 2016

posted Mar 23, 2015, 12:55 PM by hvmcc admin   [ updated Jan 19, 2016, 9:07 AM ]             Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) - February 11, 2016 -  from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - February 21, 2016  after 11:30 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***


        Lớp học rửa tội - vào tuần thứ 2 của mỗi tháng nhằm ngày thứ 5 trong tuần /  Baptism class falls on the 2nd week of each month on a Thursday
        Rửa tội các em - vào tuần thứ 3 sau thánh lễ thứ 2 ngày Chúa nhật / Baptism is on the 3rd Sunday of each month after 2nd mass

     

Ngày học cuối của lớp Giáo lý & Thiếu nhi, Việt Ngữ 2015-2016 - End of school year 2015-2016

posted Mar 10, 2015, 2:24 PM by hvmcc admin   [ updated Jan 19, 2016, 9:09 AM ]

           May 21, 2016 - Ngày học cuối củng của lớp Việt ngữ

        May 22, 2016  - Ngày học cuối của các lớp Giáo lý và sinh hoạt Thiếu nhi

Ghi danh cho niên khoá 2016-2017 - Giáo lý, Thiếu nhi, Việt ngữ - Registration 2016-2017

posted Dec 17, 2014, 6:46 PM by hvmcc admin   [ updated Sep 1, 2015, 1:37 PM ]


        Ghi danh GL, TN, VN  - open registration for Giáo lý, Thiếu nhi & Việt ngữ for school year 2016-2017
   
           April 24, 2016
           May 1, 2016
           May 8, 2016
           May 15, 2016
           May 22, 2016

     Ghi danh sau tháng 5 sẽ bị phạt lệ phí trễ -$20 cho mỗi em.  Late registration fee $20 per student after May.
  
     $60 per class.  $150 for 3 classes per student.


     ****Ghi danh tại văn phòng Giáo lý   - Registration is at the CCD office  next to the chapel

Lunar New Year 2016 - Tết Giáp Thân (con khỉ) 2016

posted Dec 15, 2014, 1:41 PM by hvmcc admin   [ updated Nov 5, 2015, 7:37 PM ]            February 7, 2016 - Giáo xứ tổ chức tết


          Thánh lễ lúc 10:30 am

Untitled

posted Dec 6, 2014, 9:03 AM by HK Ninh   [ updated Mar 2, 2015, 1:39 PM by hvmcc admin ]   

Untitled

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated May 19, 2015, 12:26 PM ]1-10 of 39