Thông Báo-News & Events

 
         

Tĩnh tâm mùa chay - Lenten retreat 2015

posted Dec 17, 2014, 6:46 PM by hvmcc admin   [ updated Feb 5, 2015, 11:57 AM ]


Tĩnh Tâm Mùa Chay

2015

           

          @-Thứ sáu: March 6, 2015  - Thánh lễ:  6:30pm

                                                            -Giảng thuyết I (Sau Thánh lễ)

           

            @-Thứ bảy: March 7, 2015

 

            1-Cho toàn Giáo xứ:

                                    -8:30am-9:00am          Tập trung tại Nhà Thờ

                                    -9:00am-10:00am        Cầu nguyện & Giảng Thuyết II

                                    -10:00am-10:15am      Giải lao

                                    -10:15am-11:00am      Giảng Thuyết III

                                    -11:00am-12:30am      Hội Thảo

                                    -12:30am                     Kết thúc

           

            2-Thầy cô Giáo lý & Việt Ngữ & Trưởng TNTT

                                    -2:00pm-2:30pm          Tập họp

                                    -2:30pm-3:30pm          Cầu nguyện & Giảng Thuyết I

                                    -3:30pm-3:45pm          Giải Lao

                                    -3:45pm-4:45pm          Giảng Thuyết II

                                    -4:45pm-5:00pm          Giải Lao

                                    -5:00pm-6:00pm          Questions/Answers

                                    -6:30pm                       Thánh lễ

 

            @-Chúa nhật – March 8, 2015

                                    -Thánh lễ 8:00am & 11:30 (giảng trong lễ)

                                    -Có thể giải tội giữa 2 thánh lễ

                                     

 

           


     

First Communion retreat & mass

posted Dec 15, 2014, 1:41 PM by hvmcc admin   [ updated ]


    

Chương Trình Tĩnh Tâm và Xưng Tội

  Lớp Xưng tội rước lễ lần đầu

       Saturday - May 2, 2015

           1:00 pm – 6:00 pm

 

 

1)  Tập họp tại Hội Trường lúc 1:00 pm

 • Tĩnh Tâm

 • Xưng Tội và activities cho các em

 • Thực tập nghi thức (bên nhà thờ)

   

  2)  Giáo xứ lo Veils (các em gái) và ties/arm bows (các em trai).  Xin phụ huynh lấy về cho các em.

   

  3)  Các em cần mặc quần áo đàng hoàng(nhưng không phải quần áo cho ngày Chúa nhật) vì có tĩnh tâm.

   

  4)  Nhóm phụ huynh lo thức ăn nhẹ cho các em

   

  5)  Mỗi em đóng $100 để lo cho buổi tiệc, qùa và các thứ khác.  Gia đình nào có 2 em xưng tội   rước lễ lần đầu thì chỉ đóng $150 mà thôi.

   

   

   


 •  

   Thánh lễ cho Lớp XTRLLĐ

  Sunday - May 3, 2015

   

   

  Đồng phục cho Thánh l

   

 • Girls – áo đầm trắng (white dress), giày trắng hoặc đen tùy sở thích  - tự mua
 • Boys – quần tây xanh hoặc đen (blue/black dress pants) và áo trắng tay dài  - tự mua

            NO BLUE JEANS

 

 

 

 

1)  Chụp hình:  lúc 10:00 am (trước thánh l 11:30) và đưa chứng chỉ cho phụ huynh
                       

            Các phụ huynh cần bàn lại phần dưới:  

                                1 DVD – 1 tấm hình gia đình (5x7)– 1 tấm hình riêng em(5x7)

                                1 tấm hình chung lớp XTRLLĐ

 

 

Untitled

posted Dec 6, 2014, 9:03 AM by HK Ninh   [ updated by hvmcc admin ]   

Baptism for the month of March 2015

posted Mar 17, 2014, 12:56 PM by hvmcc admin   [ updated Feb 25, 2015, 8:08 AM ]             Lớp học rửa tội (Baptism class for parents & godparents) - March 12, 2015 -  from 7:15 pm - 9:00 pm             tại văn phòng giáo lý (CCD office)

          Rửa tội - (Baptism) - March 22, 2015  after 11:30 am  mass on Sunday
 
 
 
       ***Xin lưu ý - Cha mẹ và người đỡ đầu phải học lớp rửa tội.  Cha mẹ  phải sống đạo tốt trước khi rửa tội cho con em***
       ***Attention- parents and godparents must take the baptism class.  Parents must be good and practicing Catholics before having the child baptized ***

Ngày nghỉ của lớp Giáo Lý, Thiếu Nhi & Việt ngữ -niên khóa 2014-2015

posted Mar 11, 2014, 1:00 PM by hvmcc admin   [ updated ]

      
      Những ngày lễ nghỉ của lớp Giáo lý & Thiếu nhi  (No school days for Giáo lý & Thiếu nhi)

          
            5.    March 15, 2015          - Spring break
            6.    April 5, 2015              - Easter

    ****Last day of Giáo lý & sinh hoạt Thiếu nhi **** - May 17, 2015
     Những ngày nghỉ của lớp Việt ngữ ở dưới  (No school days for Việt ngữ class)

       
            5.  March 14, 2015         - Spring break
            6.  March 21, 2015         - Spring break
            7.  April 4, 2015            - Easter

    ****Last day of lớp Việt ngữ **** - May 16, 2015

         

Xưng tội rước lễ lần đầu (Giáo lý lớp 3A & 3B) - First Holy Communion retreat/mass 2015

posted Feb 16, 2014, 3:06 PM by hvmcc admin   [ updated Jan 26, 2015, 12:09 PM ]

 
                      May 2, 2015  - Saturday - First Holy Communion retreat       
                    May 3, 2015 -  Sunday - First Holy Communion mass


      ***Thầy cô giáo lý lớp 3A  -  Nguyễn Duy Giáo,  Nguyễn Nguyệt, Mai Hà Nhi **
  
      ***Thầy cô giáo lý lớp 3B -  Võ Phước ,  Đinh Kathy , Phạm Thiên Kim ***


No Confirmation mass for the class of 2015

posted Oct 16, 2013, 8:34 AM by hvmcc admin   [ updated Oct 20, 2014, 12:24 PM ]

 
        There will not be any confirmation at our church for end of 2015 school year.

       Confirmation is held every 2 years.Untitled

posted Sep 23, 2013, 7:14 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:53 PM ]

 
   

Untitled

posted Sep 10, 2013, 12:07 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:54 PM ]

 
 

Untitled

posted Sep 4, 2013, 1:30 PM by hvmcc admin   [ updated May 13, 2014, 1:54 PM ]

 

1-10 of 33